Δελτα Ποταμου Πηνειου

Κοντά στους οικισμούς, Ομόλιο και Παλαιόπυργο, βρίσκεται το Δέλτα του Πηνειού το οποίο αποτελεί έναν υγρότοπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη
της βιολογικής ποικιλότητας και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Η πεδινή περιοχή του Δέλτα του Πηνειού ποταμού δημιουργήθηκε από την προσχωματική δράση του Πηνειού μετά το γεωλογικό ρήγμα μεταξύ της Οροσειράς του
Ολύμπου και του Κισσάβου (Όσσας) όπου τα νερά της Θεσσαλικής λίμνης βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της Θεσσαλικής
πεδιάδας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των νεώτερων αρχαιολογικών ερευνών στη Θεσσαλία (1957 -1959 μ.Χ.) από τον αρχαιολόγο Μιλόισιτς και άλλους, η
περιοχή κατοικούνταν από την παλαιολιθική εποχή. Η ύπαρξη αρχέγονου παλαιολιθικού πολιτισμού πριν 30.000 – 100.000 ή και 250.000 χρόνων, αποδεικνύεται
με βάση τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν εκεί. Στο τμήμα των εκβολών του Πηνειού (ανατολική και βόρεια Θεσσαλία) κατοικούσαν οι Πελασγοί (Αιολείς) και
στη συνέχεια, στις πλαγιές του Ολύμπου και της Όσσας, εκατέρωθεν των εκβολών του Πηνειού ποταμού, εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς.Σήμερα το Δέλτα διαθέτει όλα τα φυσικό – βιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να περιλαμβάνεται στις περιοχές που ισχύει το καθεστώς προστασίας διεθνών
συμβάσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Σε διεθνές επίπεδο ανήκει στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΣΠ) αφού
στην περιοχή παρατηρήθηκαν 226 είδη πουλιών που ανήκουν σε περισσότερα από 50 γένη. Αλλά και η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών του ποταμού και της
θαλάσσιας περιοχής είναι πλούσια σε πληθυσμούς και σε είδη.

Εδώ δραστηριοποιούνται εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού στο Rafting, Cayak και Canoe Cayak κ.α.