Μελιβοια

Η Μελιβοία, είναι χτισμένη σε υψόμετρο 400 μ, απέχει 45 χλμ από τη
Λάρισα, 10 χλμ. από την Αγιά, έχει 3000 κατοίκους τους χειμερινούς μήνες, ενώ
το καλοκαίρι φτάνουν τους 6000. Παλαιότερη ονομασία του χωριού είναι Αθάνατη,
λόγω των πολλών κακουχιών που υπέστησαν οι κάτοικοι στο πέρασμα των αιώνων.
Το 1920 μετονομάστηκε σε Μελιβοία. Αρχαιολογικές έρευνες στο ακρωτήριο
Δερματάς έφεραν στο φως τμήματα από τοιχογραφίες των πρώτων αιώνων μετά
την Εικονομαχία. Κύριες πηγές εσόδων τους είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι
τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες.Μοναδική εμπειρία αποτελεί η πεζοπορία στο μονοπάτι Μελιβοίας-Βελίκα,
το οποίο έχει οργανωθεί με χώρους αναψυχής. Οι επισκέπτες περνούν από ξύλινα
γεφύρια, πέτρινες βρύσες και τον όμορφο καταρράκτη Σωτηρίτσας.