Γιορτη Κερασιου

Στο δημοτικό διαμέρισμα του Μεταξοχωρίου σε συνεργασία με τους δημοτικούς φορείς (πολιτιστικός σύλλογος και αγροτικός σύλλογος) διοργανώνεται εδώ και 23 χρόνια η Γιορτή του Κερασιού, που είναι το κυριότερο αγροτικό προϊόν του χωριού. Η Γιορτή του Κερασιού αντιπροσωπεύει την άνοιξη και τους καρπούς της γης, με αφορμή το μάζεμα των κερασιών. Οι εκδηλώσεις γίνονται Σαββατοκύριακο στα μέσα Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν την διαφήμιση και προβολή του προϊόντος και παράλληλα με αυτό την προβολή του οικισμού με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η γιορτή Κερασιού πραγμσατοποιείται στο
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, το παλαιό Παρθεναγωγείο και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες λαϊκής μουσικής.