Πασχαλογιορτα

Την δεύτερη ημέρα του Πάσχα, στο παλιό χωριό Κουκουράβα, συγκεντρώνονται όλοι οι κάτοικοι του χωριού και τραγουδώντας τα τοπικά τους τραγούδια χορεύουν όλοι μαζί παραδοσιακούς χορούς.