Χρησιμα Τηλεφωνα

Αστυνομικά Τμήματα

 
Αστυνομικό τμήμα Αγιάς2494022300
Αστυνομικό τμήμα Ευρυμενών2495091206
Αστυνομικό τμήμα Κάτω Ολύμπου2495041111
  

Νοσοκομεία

 
Κέντρο Υγείας Αγιάς2494022222
Περιφερειακό Ιατρείο παραλίων Δ.ΑΓΙΑΣ2494051111
  

Αγροτικά Ιατρεία

 
Αγροτικό Ιατρείο Μελιβοίας2494031203
Αγροτικό Ιατρείο Ευρυμενών2495091214
Αγροτικό Ιατρείο Κάτω Ολύμπου2495041205
Αγροτικό Ιατρείο Μεσαγγάλων2495097555
  

Φαρμακεία

 
Φαρμακείο Σωτηρίτσας2494052300
Φαρμακείο Στόμιου2495091385
Φαρμακείο Ραψάνης2495061319
  

Λιμεναρχεία

 
Λιμενικός σταθμός Αγιάς2494052222
  

Δασαρχεία

 
Δασικός Σταθμός Ευρυμενών2495092206
  

Ταχυδρομεία

 
Ε.Λ.Τ.Α. Αγιάς2494031710
  

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

 
ΕΟΤ Λάρισας2410597216
  

Μέσα Μεταφοράς

 
ΚΤΕΛ Νομού Λάρισας2410567600
ΤΑΞΙ σταθμός Αγιάς2494022324